Dit event is al begonnen/geweest.
Educatie & Pers. ontwikkeling

Lezing - De toekomst van de kat

Lezing - De toekomst van de kat

Organisator: Jo
2e organisator: Claudiade
Online
20.00 - 21.15

Deelnemers 52 / 60

Plaats:
Online
Deelnemers:
Min. 3 - max. 60

Deelnemers 52 / 60

Leeftijd:
35 - 59 jaar
Kosten:
€ 0,00
 

Omschrijving

Deze lezing van Radboud Reflects kun je online via een livestream bijwonen. De spreker is filosoof Rutger Lazou.

Van kattenfilmpjes tot kattencafés, van memes tot kunst: de kat is een prominent cultuursymbool geworden. Onze fascinatie met deze geliefde viervoeter kent echter ook een duistere keerzijde. Katten zorgen voor nachtelijke overlast en hun jaaggedrag vormt een grote dreiging voor de biodiversiteit. Is er nog wel plaats voor de gewone huiskat in onze maatschappij? Moet de mens zich bezinnen op de relatie met dit dier? Luister naar moraalfilosoof Rutger Lazou over de toekomst van de kat.

Na tienduizend jaar domesticatie is de relatie tussen mens en kat sterker dan ooit. Maar onze eigenzinnige viervoeter stelt ons ook voor vraagstukken. Hun snelle voortplanting zorgt voor overvolle asielen en hopeloze zwerfkatten. En niet alleen de mens ondervindt overlast door opengescheurde vuilniszakken, geurhinder en lawaai, ook de natuur heeft te lijden onder de kat. De huiskat zou een van de grootste uitroeiers van diersoorten ter wereld zijn en een bedreiging vormen voor Europese beschermde natuurgebieden. Is de kat een ecologisch ramp? En ligt dat probleem bij de kat? Of moeten we juist naar de mens kijken die de kat tot huisdier heeft gemaakt?

Volgens moraalfilosoof en kattenliefhebber Rutger Lazou moeten we ons herbezinnen op de positie van de kat in onze samenleving. Lazou vertelt over de problemen rondom de moderne huiskat en reflecteert op de waarde die de kat als huisdier heeft. Hoe moeten we ons verhouden tot de kat en haar problemen? En welk belang heeft de kat eigenlijk bij een relatie met de mens? In zijn lezing verkent hij hoe onze unieke relatie met de kat een voorbeeld kan zijn van een positieve en rechtvaardige omgang met dieren.

Na afloop van zijn lezing gaan we met Rutger Lazou in gesprek over de waarde en het welzijn van dit huisdier en de impact op de samenleving. Kunnen we de huiskat redden, zonder de belangen van andere mensen, dieren en het ecosysteem te negeren? En hebben we als mens een speciale verantwoordelijkheid tegenover dieren die we tot huisdier hebben gemaakt?

Rutger Lazou is moraalfilosoof en promoveert aan de Universiteit van Graz. In 2020 bracht hij zijn boek ‘De toekomst van de kat’ uit, waarin hij de verschillende vraagstukken bespreekt waar katten ons voor plaatsen. Op dit moment doet hij onderzoek naar hoe de transitie naar een klimaatvriendelijke wereld op een ethische manier gerealiseerd kan worden.

Uitgelicht & Aanbevolen

Stel een vraag  

<