Deze gave activiteit zoekt een organisator.

Inkopper: Maak van deze inkopper jouw activiteit.
Dit event is al begonnen/geweest.
Educatie & Pers. ontwikkeling

Radboud Reflects 'Grenzen aan de groei'

Radboud Reflects 'Grenzen aan de groei'

Organisator:
Nijmegen
20.00 - 22.00
Uitgelicht
Gemaakt door:
NMLK Team
Plaats:
Nijmegen - Gelderland
Deelnemers:
Min. 2 - max. 10
Leeftijd:
25 - 45 jaar
Kosten:
€ 7,50
Uitleg kosten:
Kosten kaartje
 

Omschrijving

Lezing over grenzen aan de groei

et is inmiddels wel duidelijk. We lopen tegen de grenzen van de economische groei aan. Klimaatverandering, de stikstofcrisis, lucht- en watervervuiling: groei lijkt niet langer de oplossing, maar het probleem.

Maar kunnen we wel stoppen met groeien? Is groei niet te zeer verankerd in onze cultuur en in wie wij zijn? Zijn het ontgroei-model, of het groene groei-model goede alternatieven? Kom luisteren naar sociaal geograaf Karolien van Teijlingen en filosoof Jeroen Linssen, en ontdek of groei en een duurzame wereld te verenigen zijn.

Twijfel aan de groei
Twijfel aan groei kruipt langzaam de gevestigde orde binnen. Het WEF (World Economic Forum) zette de vraag ‘kan de economie voor eeuwig groeien?’ prominent op hun website, en het klimaatpanel IPCC ging zelfs zo ver te stellen dat individuele consumptie van burgers per direct omlaag moet. Maar welke alternatieven zijn er voor een globale economie die zonder groei direct in grote moeilijkheden raakt?

Krimpen of groen groeien?
Het zogenaamde ontgroei-model, oftewel het bewust laten krimpen van de economie, wordt vaak aangedragen als alternatief. Maar is dit realistisch? Zo’n geplande recessie zou lagere inkomens immers harder treffen dan de rest. Ook op globale schaal speelt dit probleem: de wereldeconomie is zo geglobaliseerd dat het draaien aan een knop in het Westen meteen effect heeft in armere delen van de wereld. Er wordt dan ook meer gepraat over groene groei, de basis voor de Green Deal van de EU. Volgens voorstanders dé duurzame manier om te blijven groeien en tegelijkertijd uitstoot van broeikasgassen te stoppen. Volgens tegenstanders een inwendige tegenstelling.

Sociaal geograaf Karolien van Teijlingen en filosoof Jeroen Linssen vertellen over onze afhankelijkheid van groei en denken na over alternatieven. Hoe is onze afhankelijkheid van groei ontstaan en in onze cultuur verankerd geraakt? Bestaat er groene groei, of kunnen duurzaamheid en groei nooit door één deur? Hoe komt het toch dat we zó moeilijk loskomen van het groeimodel? En hoe zou de wereld die niet om groeit draait er uit zien?

Uitgelicht & Aanbevolen

Stel een vraag