Dit event is al begonnen/geweest.
Educatie & Pers. ontwikkeling

Science Cafe Uitbreiden menselijke capaciteiten Ai

Science Cafe Uitbreiden menselijke capaciteiten Ai

Organisator: Sander1974
Rotterdam
19.30 - 21.00
Uitgelicht

Deelnemers 8 / 8

Plaats:
Rotterdam - Zuid-Holland
Deelnemers:
Min. 3 - max. 8

Deelnemers 8 / 8

Leeftijd:
35 - 59 jaar
Kosten:
€ 0,00
 

Omschrijving

Het Wetenschapscafé is een maandelijkse, informele bijeenkomst van mensen die zijn geïnteresseerd in wetenschap. Elke maand staat een wetenschapper centraal die gepassioneerd en op een toegankelijke manier vertelt over zijn of haar onderzoek. Onder het genot van een drankje wordt geluisterd, gepraat en gediscussieerd.

Evolutie is altijd de drijvende kracht geweest achter de langzame maar gestage verandering van het menselijk brein en lichaam. In het informatietijdperk kunnen onze perceptuele en cognitieve capaciteiten echter niet simpelweg vertrouwen op de natuurlijke evolutie om de immense vooruitgang in opkomende technologieën bij te houden. Enerzijds blijven de technologieën die wij dagelijks gebruiken (pc's, smartphones, wearables, enz.) grotendeels onwetend over onze perceptuele niveaus, cognitieve toestanden en fysieke behoeften, waardoor een "bewustzijnskloof" ontstaat tussen de mens (gebruiker) en de machine (systeem).

Aan de andere kant kunnen dezelfde technologieën, mits op de juiste wijze bediend, prominente drijvende krachten zijn voor menselijke augmentatie: verbeterde registratie en detectie (bv. camera's en sensoren), informatiepresentatie ter plaatse (bv. Extended Reality), en modaliteiten voor impliciete input en adaptieve controle (bv. eye-tracking, elektromyografie en elektro-encefalografie).

De impact van menselijke augmentatie kan aanzienlijk, veelzijdig en schaalbaar zijn en ten goede komen aan valide en minder valide mensen, leken en deskundigen, instellingen en bedrijven, individuen en de massa. Deze lezing gaat over onderzoek op het kruispunt van mens-computer interactie, Ubiquitous Computing, AI, cognitieve psychologie en neurowetenschappen met als doel de menselijke capaciteiten uit te breiden tot voorbij het menselijk mogelijke.

Evangelos is gepromoveerd aan de Universiteit van Lugano (USI), Zwitserland, na het voltooien van zijn proefschrift over "The Role of Context in Human Memory Augmentation". Momenteel is hij Assistant Professor of Human-AI Interaction aan de faculteit Industrial Design Engineering van de TU Delft. Zijn onderzoek richt zich op het ontwerpen en ontwikkelen van AI-systemen die de menselijke perceptie en cognitie vergroten.